Surmast teavitamine

Lähedaste surm on raske sündmus, mis leinajas võib tekitada ajutist peataolekut ja abitust.
Siin oleme toonud välja näpunäiteid, kuidas toimida.

1. Registreeri lahkunu surm

Haiglas toimub surma registreerimine haiglaarsti poolt. Kodus olles helista perearstile või väljaspool tööpäeva kiirabisse. Surmatõendi olemasolu on vajalik edasiste matmistoimingute korraldamiseks. Surma saavad registreerida: • abikaasa • sugulane • hõimlane • lahkunuga koos elanud isik. Surma registreerimiseks esitatakse: • arstlik surmatõend või kohtuotsus surma fakti tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta • surnu isikut tõendav dokument Surma registreerimisel koostatakse surmaakt ja väljastatakse surmatunnistus. Välisriigis registreeritud surma kandmiseks rahvastikuregistrisse esitatakse tõlgitud ja legaliseeritud või tunnistusega (apostille) kinnitatud dokumendid perekonnaseisuasutusele. Surmaakti alusel väljastatakse surmatunnistus.

2. Surnu transport

Transpordi külmkambrisse organiseerib kas haigla või Sinu valitud matusebüroo, kes tuleb lahkunule koju järele.

3. Teavitage lähedasi

Informeeri lähimaid omakseid, ka nemad võivad soovida matusekorralduse küsimustes kaasa rääkida.

5. Mõelge läbi peiede korraldus

Mõelge läbi peiede korraldamine, kui palju inimesi kutsute ja millises kohas ja menüüga peielauda soovite korraldada. Peiedele kutsutuid võid teavitada matusele eelnevalt telefoni või e-kirja teel või teavitada neid matuse tseremoonia lõppedes. Kõiki matusetalitusele tulnud leinajaid ei pea peiedele kutsuma, see on Sinu ja lähedaste otsustada ning seetõttu on hea kutsutuid eelnevalt informeerida. Kogu peiede korralduse võite usaldada samuti matusebüroole hoolde.

6. Valige hauaplats

Konsulteeri kalmistuga matmise aja ja koha küsimuses.

7. Valige matusebüroo

Konsulteeri matusebürooga, et leida sobilikuim lahendus vastavalt Teie soovidele. Matmise viis - traditsiooniline või urnimatus. Matusetalituse läbiviija, kõneleja. Kirstu või urni valik. Muusika. Lilleseaded. Hauakivi valik. Fotograaf. Peielaud Leppige matuseteenuse pakkujaga kokku matusekorralduse eelarve.

8. Avaldage surmakuulutus

Avaldage kohalikus maakonna- või valla lehes surmakuulutus ja saada teavitus lahkunu lähedastele.

9. Tänusõnad

Peale matuseid on hea tava tänada leinajaid ja kaasatundjaid.