Kuidas käituda lähedase surma korral?

Meie esindaja tuleb Teie juurde
Teile sobival ajal ning sobivasse kohta, et saaksite ennast võimalikult mugavalt tundes oma soovidest ja ootustest rääkida.

1. Registreeri lahkunu surm.

Haiglas toimub surma registreerimine haiglaarsti poolt. Kodus olles helista perearstile või väljaspool tööpäeva kiirabisse. Surmatõendi olemasolu on vajalik edasiste matmistoimingute korraldamiseks.

2. Teavitage lähedasi.

Informeeri lähimaid omakseid, ka nemad võivad soovida matusekorralduse küsimustes kaasa rääkida.

3. Taotlege omavalitsusest matusetoetust.

Matusetoetust maksab kohalik omavalitsus (valla- või linnavalitsus) enda kehtestatud tingimustel ja korras. Matusetoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda surnu viimase rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsuse poole. Matusekulude kandjal tuleb kohalikule omavalitsusele esitada avaldus, milles on märgitud taotleja nimi, kontakttelefon ja arvelduskonto number.

4. Valige matmise viis.

Mõelge läbi enda soovid matmise viisi osas (kirstumatus, tuhastamine) ja asukoht, tseremoonia (kiriklik, ilmalik) Urnimatuse korral saate urni tuhaga mõned päevad hiljem kätte.

5. Mõelge läbi peiede korraldus.

Mõelge läbi peiede korraldamine, kui palju inimesi kutsute ja millises kohas ja menüüga peielauda soovite korraldada. Peiedele kutsutuid võid teavitada matusele eelnevalt telefoni või e-kirja teel või teavitada neid matuse tseremoonia lõppedes. Kõiki matusetalitusele tulnud leinajaid ei pea peiedele kutsuma, see on Sinu ja lähedaste otsustada ning seetõttu on hea kutsutuid eelnevalt informeerida. Kogu peiede korralduse võite usaldada samuti matusebüroole hoolde.

6. Valige hauaplats.

Konsulteeri kalmistuga matmise aja ja koha küsimuses.

7. Võtke meiega ühendust

Konsulteerige Jõgeva Matusebürooga, et leida sobilikuim lahendus vastavalt Teie soovidele. Matmise viis - traditsiooniline või urnimatus. Matusetalituse läbiviija, kõneleja. Kirstu või urni valik. Muusika. Lilleseaded. Hauakivi valik. Fotograaf. Peielaud Leppige matuseteenuse pakkujaga kokku matusekorralduse eelarve.

8. Avaldage surmakuulutus.

Avaldage kohalikus maakonna- või valla lehes surmakuulutus ja saada teavitus lahkunu lähedastele.

9. Tänusõnad.

Peale matuseid on hea tava tänada leinajaid ja kaasatundjaid.